Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Voorbereiding EEG-raad van 15 en 16 oktober 1973.
In de discussie staat het Europese regionale fonds centraal. Lubbers vreest dat Nederland het moeilijk zal krijgen met het feit dat het zelf geen gebieden voor het regionale fonds heeft aangemeld. Westerterp is voorstander van een beperkt regionaal beleid. Gang van zaken is wel dat ieder land eisen indient. Nederland kan denken aan het Noorden, zodat niet alleen Groot-Brittannië, Ierland en Italië van de regeling profiteren. Brinkhorst meent dat het fonds bestemd moet zijn voor werkelijk achtergebleven gebieden. De raad aanvaardt de conclusies van de coördinatie-commissie en besluit dat na de EEG-raad nader ambtelijk overleg zal worden gehouden inzake het regionale beleid.
Zie ook