Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00137
24-01-1975
Samenvatting
4 d. Voorbereiding van conferentie tussen olie-producerende en olie-verbruikende landen.
Van Franse zijde wordt met klem naar voren gebracht dat de EEG met een gemeenschappelijk standpunt moet komen. De Nederlandse delegatie heeft gesteld dat een gemeenschappelijk standpunt moet worden vertolkt voor zover dat is vastgesteld. Den Uyl vraagt in hoeverre het niet-politieke karakter van de Europees-Arabische dialoog zal zijn gewaarborgd en of een vertegenwoordiging van de Palestijnen zal zijn geregeld. Het beleid van Van der Stoel is dat de dialoog in geen geval erkenning van de PLO mag inhouden.