Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00139
09-05-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 g. Voorstel van de Franse president inzake een Dag van Europa.
Giscard d’Estaing heeft de vorige dag aan de andere EEG-regeringsleiders medegedeeld dat het de 30ste en voor Frankrijk laatste keer is geweest dat de Tweede Wereldoorlog was herdacht. Het stoppen van de herdenking ziet hij als een bijdrage aan het toekomstige Europa. Giscard is van plan voor te stellen internationaal een Dag van Europa te vieren. Den Uyl vindt het een merkwaardig besluit. De raad besluit de herdenking van de bevrijding te handhaven.