Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00146
27-06-1975
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. Verslag van de EEG-raad van ministers.
Van der Stoel meldt dat er in de algemene raad over Petten is gesproken. Er bestaat een koppeling tussen Ispra en Petten, hetgeen Van der Stoel betreurt omdat in Ispra doelmatigheid in het financiële beleid tekortschiet. Ook is de agenda van de toekomstige Europese raad aan de orde geweest met de energie- en grondstoffenproblematiek als hoofdpunten. Giscard d’Estaing stelt ook voor over de toekomst van de Gemeenschap te spreken.