Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00233
04-02-1977
Samenvatting
4 c. Structuur van de Europese Raad.
Van der Stoel merkt op dat de voorstellen van de Franse president noch schokkend, noch nieuw zijn. Giscard maakt een onderscheid tussen een vrije gedachtewisseling zonder dat hieruit conclusies hoeven te worden getrokken en overleg dat wel tot conclusies moet leiden en een voorbereiding nodig heeft. Van der Stoel is blij dat dit laatste nu door Frankrijk wordt onderschreven. In het verleden heeft deze Nederlandse wens geen positief onthaal gevonden. In die zin zou het antwoord moeten worden opgesteld. Overigens moet men wel tegengaan dat van Franse zijde pogingen worden gedaan de Europese Raad als appelinstantie te gebruiken. De raad besluit dat Den Uyl in overleg met Van der Stoel de brief van de Franse president zal beantwoorden.