Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. De agenda van de Europese Raad dd. 12 en 13 maart 1979.
Van Franse zijde is een omvangrijke agenda voorgesteld. Van Agt stelt dat de raad overeenstemt dat een dergelijke uitgebreide agenda moet worden afgewezen. Praktisch gezien is er te weinig tijd voor dergelijke technische onderwerpen. Principieel gezien behoren deze vraagstukken besproken te worden in de vakraden. De raad besluit dat de Nederlandse PV duidelijk zal maken dat Nederland bezwaar heeft tegen de agenda. In de ministerraad zal aan de hand van een notitie van Buitenlandse Zaken nader worden gesproken over de geagendeerde Franse plannen voor een overleg tussen de EG, Afrikaanse en Arabische landen. Dit vraagstuk betreft een problematiek van een andere orde welke niet van de agenda kan worden afgevoerd.