Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 j. Onderwerpen voor de Europese Raad.
Lubbers vindt het opvallend dat kwesties van internationale handelspolitiek nauwelijks in Gemeenschapsverband ter sprake komen. Den Uyl is het hiermee eens. Hoewel de Europese Raad dit onderwerp niet uitputtend kan bespreken, zou men wel een verzoek kunnen richten tot de Commissie of de ECOFIN-raad om hieraan verder te werken. Brinkhorst herinnert aan de eerdere Nederlandse poging om een industrieraad bijeen te roepen. De raad besluit, met het oog op een eventuele bespreking van de ontwikkeling van de wereldhandel in de Europese Raad, dat Nederland suggesties zal uitwerken om een nieuwe impuls te geven aan de bespreking van dit onderwerp in de Gemeenschap. Gedacht wordt aan de bijeenroeping van een industrie- c.q. handelsraad.