Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voobereiding van de Algemene Raad op 21 juni 1977.
De REZ noemen een aantal onderwerpen die aan bod zouden kunnen en/of moeten komen op de Europese Raad. Volgens Van der Stoel zal het voornamelijk gaan over de algemene economische situatie in de Gemeenschap en de kwestie van uitbreiding. Denkbaar is dat ook kwesties in het kader van de EPS aan de orde komen. De problematiek van de directe verkiezingen van het EP en Groot-Brittannië bespreekt hij liever en marge van de bijeenkomst. In de aanstaande ECOFIN-raad moet overeenstemming worden bereikt over de verlenging van het multivezelakkoord. Op interdepartementaal niveau bestaat hierover nog een verschil van mening. De meestbetrokken ministers zullen hierover nog verder overleg plegen.
Zie ook