Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2. Voorbereiding van de Europese Raad van 7 en 8 april 1978.
a) De economische situatie.
Er worden enkele kanttekeningen en amendementen op de speaking note besproken. Wellink acht een groeipercentage van 4,5 % te hoog gegrepen. Het wordt aangemerkt als een gemiddelde voor de Gemeenschap. Het overleg met de Vakbonden wordt meegenomen. De ER zal de noodzaak van tripartiete overlegkaders op Europees niveau onderstrepen. De EVV-voorstellen tot werkloosheidsbestrijding worden herschreven in interdepartementaal overleg.
d) Directe verkiezingen/verklaring over democratie
De delegatie zal een voorkeur uitspreken voor verkiezingen in mei.
E) Euratom-VS.
De Fransen streven naar minder afhankelijkheid van de VS. In de ER moet men hen over de streep trekken voor het aangaan van heronderhandelingen met de VS over leveranties van verrijkt uranium.
Zie ook