Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00491
08-07-1976
Samenvatting
Van der Stoel aan PV EG betreft Europese Raad
In het rapport Tindemans wordt o.m. uitbreid aandacht besteed aan de economische monetaire sociale problematiek. Daarnaast is het onderwerp in discussie geweest in de (Europese) raden van de afgelopen perioden. Het Nederlands voorzitterschap acht het noodzakelijk dat men zo spoedig mogelijk t.a.v. deze problematiek naar de fase van de (eerste) besluitvorming overgaat. Duisenberg heeft daarom, na afgelasting van de ECOFIN-raad, een brief gezonden aan zijn collega’s. Sassen wordt verzocht deze brief ter kennis te doen brengen van Tindemans, hierbij vermeldend dat het initiatief niet in de plaats komt van het rapport, maar juist erop wil aansluiten. Van der Stoel verwacht overigens niet dat er op de Europese Raad als beslissingen kunnen worden genomen.
Zie ook