Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00492
17-07-1976
Samenvatting
Nabeschouwing Europese Raad 12/13 juli 1976.
De onderhandelingen over de zetelverdeling van het Europees Parlement werden nogal hardhandig gevoerd. Het VK en Frankrijk konden het Luxemburgse voorstel niet aanvaarden, terwijl voor Nederland, Denemarken en Ierland het Britse alternatief niet acceptabel was. Toen een oplossing eenmaal was bereikt, mede door de flexibele opstelling van Tindemans en Giscard en het optreden van de voorzitter, verbeterde de sfeer en konden de overige punten betrekkelijk snel tot een oplossing worden gebracht. Deze betroffen:
- De economische situatie
- Visserijzone van 200 mijl
- Conferentie van Puerto Rico
- Terrorismebestrijding
- Aanwijzing Jenkins voorzitter nieuwe Commissie