Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00494
07-12-1978
Actoren
codebericht
Samenvatting
Evaluatie Europese Raad 4 en 5 december 1978.
De ER is tot een uitermate belangrijk besluit gekomen m.b.t. het EMS. Hoewel er nog wat vraagtekens blijven hangen, bestaat het gevoel dat een belangrijke etappe is afgelegd. Het grootse vraagteken betreft deelname van Italië en Ierland. De hoop bestaat dat zij alsnog een positieve beslissing zullen nemen zodat het systeem op 1 januari 1979 van start kan gaan. Tweede vraagteken is dat van economische convergentie. Op dit gebied heeft de ER niet nieuws tot stand gebracht. Nederland heeft op verschillende terreinen tegemoetkomingen verricht om een compromis mogelijk te maken. Gezien de moeilijke budgettaire situatie in Nederland, moeten de bijdragen in de financiering als reële offers worden beschouwd.