Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00730
20-06-1980
Samenvatting
3 d. Overleg EG-ministers van justitie op 19 juni 1980.
De Ruiter meent dat er zich een zeer negatieve ontwikkeling op het terrein van de juridische samenwerking binnen de EG voordoet. Er worden door de EG-ministers van justitie thans tal van initiatieven ontwikkeld als invulling van de door Giscard d'Estaing gelanceerde gedachte van een 'espace judiciare EuropƩenne'. Vooral Frankijk en Italiƫ oefenen druk uit. De initiatieven missen een degelijke ondergrond, Denemarken steunt het Nederlandse verzet en het VK verzet zich in het algemeen tegen meer Europese bevoegdheden. Uiteindelijk heeft geen enkele lidstaat het verdrag inzake strafrechtelijke samenwerking ondertekend. De Ruiter dringt er op aan dat er intern beraad nodig is over de wijze waarop intergouvernmentele samenwerking van de EG-landen, oa.op juridisch terrein, tot stand komt. Van der Klaauw sluit zich hier bij aan.