Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00758
27-03-1981
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 e. Europese Raad te Maastricht.
Volgens Van der Klaauw is het overleg in Maastricht na een minder positieve aanvang goed verlopen. Het begin van de ER werd gekenmerkt door uiteenzettingen van de slechte economische situatie en onenigheid over de visserijproblematiek. Ook voor de Nederlandse visserij is een oplossing van het geschil over de Franse visrechten in Britse wateren van belang. Het overleg tijdens de tweede dag werd in positieve communautaire sfeer gevoerd. In de door Buitenlandse Zaken en de EC opgestelde verklaring zijn meerdere opdrachten opgenomen. De politieke verklaring over de situatie in Polen acht Van der Klaauw de belangrijkste uitkomst van de ER.