Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00825
12-11-1982
Samenvatting
3 g. Gemeenschappelijk visserijbeleid.
Er is bijna een akkoord bereikt over het interne visserijbeleid. Braks benadrukt dat er sprake is van een structureel en institutioneel probleem. Het probleem is nu weer verschoven naar de Europese Raad, aangezien binnen de Visserijraad niet tot overeenstemming kan worden gekomen is het echter niet zinvol dat wel van de ER te vragen. Een oplossing zou kunnen worden gevonden in een parallelle vergadering. Van Eekelen is het hiermee eens. Lubbers dringt erop aan dat Buitenlandse Zaken en Landbouw en Visserij overleg plegen over de te volgen strategie.