Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00827
19-11-1982
Samenvatting
3 d. Ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de VS en de EG naar aanleiding van opheffing VS-boycot gaspijplijn.
Frankrijk heeft zich, enkele uren nadat de sancties waren opgeheven omdat er een akkoord was bereikt over een nieuwe westerse strategie ten opzichte van de Sovjet-Unie, gedistantieerd van dit akkoord. Sommige persartikelen suggeren dat Nederland zich nog harder opstelt dat Frankrijk maar dat is volgens Van Eekelen onjuist. Van Aardenne betreurt het dat de Benelux niet is betrokken bij het overleg inzake tussen een aantal EG-ministers in Moskou. Lubbers zegt toe de gemaakte opmerkingen onder de aandacht van Van den Broek te brengen.