Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00830
10-12-1982
Samenvatting
3 f. Economische maatregelen van de EG-landen ten aanzien van de Sowjetunie.
De economische maatregelen die in verband met de situatie in Polen zijn genomen ten aanzien van de SU zullen eind dit jaar aflopen. Van Aardenne vraagt of de maatregelen verlengd moeten worden, aangezien er in de SU toch weinig merkbaar is en er voor Nederlandse bedrijfstakken een negatieve invloed van uitgaat. Van Eekelen wijst erop dat het Poolse parlement zal besluiten de uitzonderingstoestand op te heffen. Zolang dit niet is genomen moeten de sanctiemaatregelen nog niet worden ingetrokken.
Lubbers en Van den Broek zullen in overleg bezien of en zo ja voor welke periode tot een verlenging moet worden besloten.
Zie ook