Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00831
17-12-1982
Samenvatting
3 d. Verwerping van de aanvullende begroting voor 1982 door het Europese Parlement.
Het Europese Parlement heeft de aanvullende begroting verworpen vanwege een gevoel van frustatie ten opzichte van de ministerraad. Van Eekelen heeft begrip voor de frustatie maar acht het machtsmiddel te zwaar. Hij vreest dat het VK zijn bijdrage eenzijdig zal verminderen. De Europese Commissie is reeds doende alternatieve mogelijkheden te overwegen, waarbij is gespreken over een kolenprogramma dat met name is toegesneden op het VK en de BRD. Van Eekelen vraagt zich af of dit programma zal bijdragen tot een oplossing, gezien de omvangrijke bedragen die in het geding zijn. Van Aardenne denkt dat het een goede zaak is die tegelijkertijd bijdraagt aan de uitbreiding van de werkingssfeer van de EG en een tegemoetkoming kan inhouden aan het VK en de BRD.