Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. EG-milieuraad.
De milieuraad zal opnieuw spreken over de zeehondenkwestie. Een invoerverbod zal bij de Canadese regering hard aankomen. Deze dreigt de visserijrechten van de EG in de Canadese wateren te treffen. Feitelijk zou dit alleen Duitsland raken. In dat geval zal Duitsland compensatie eisen, hetgeen kan leiden tot complicaties voor wat betreft het gemeenschappelijk visserijbeleid. Winsemius merkt op dat het gaat om een zo principieel standpunt dat daarop moeilijk kan worden teruggekomen. De zeehondenkwestie is een emotionele zaak, waarvan het Nederlandse standpunt niet zo maar kan worden gewijzigd. Lubbers acht het van belang dat aan het oorspronkelijke standpunt wordt vastgehouden.
Zie ook