Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00837
28-01-1983
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3 b. Voorbereiding van de EG-ministerraad van 1 februari 1983 over de interne markt.
De Europese Commissie streeft ernaar de discussie te beperken tot een drietal onderwerpen. Sommige lidstaten zullen er mogelijk op aandringen ook onderwerpen als verzekeringen en (inter)regionaal verkeer (VK) en industriepolitiek (Frankrijk) aan de agenda toe te voegen. Hiertegen zal Nederland zich moeten verzetten. Nederland zal zich voornamelijk richten op het hoofdonderwerp van de vergadering: de zg. certificatie van derde-landenproducten. Op dit terrein doen zich vaak strubbelingen voor. Met name Frankrijk wenst over de mogelijkheid te beschikken dergelijke producten van de nationale markt te weren.