Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 f. Voorbereiding energieraad.
Lubbers heeft tijdens zijn bezoek aan Kohl gevraagd naar de mogelijkheid om alsnog te komen tot een minimumprijsbeleid voor energie in de EG. Hier is al eerder toe besloten maar het is nooit tot uitvoer gekomen omdat vooral het Verenigd Koninkrijk zich tegen de gedachte heeft verzet. Lubbers meent dat er een verband kan worden gelegd tussen een EG-minimumprijsbeleid voor energie en de problematiek inzake de Britse bijdrage aan de EG-begroting. Wellicht kunnen EG-minimumprijzen voor energie ertoe bijdragen het VK extra financiƫle middelen te doen toekomen. De raad stemt er mee in dat op vrijdag 4 maart een extra vergadering van de REZ zal worden gehouden ter bespreking van de conclusies van het te houden overleg tussen BuZa, EZ en Fin inzake de recente olieprijsontwikkelingen.