Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 19 oktober 1983.
Ortoli zal in de Ecofin-raad toelichting geven op het jaarrapport over de economische en sociale situatie van de Gemeenschap. Nederland heeft de EC verzocht aan de geven welke aanvullende maatregelen zouden kunnen worden getroffen om economische herstel te bevorderen. Het Jaarraport besteedt hier onvoldoende aandacht aan. Van stimuleringsmogelijkheden in communautair verband wordt in het geheel geen melding gemaakt.. De raad stemt ermee in dat Ruding tijdens de Ecofinraad bij de Europese Commissie zal aandringen op afspraken die tijdens de Europese Raad in Stuttgart zijn gemaakt met betrekking tot de analyse van mogelijkheden tot stimulering van de economie van de lidstaten.
Zie ook