Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 29 mei 1984.
Nederland blijft zich beijveren voor maximale bezuinigingen en voor een terugdringen van het begrotingstekort van de EG. Ruding wil niet instemmen met een procedure die een tekort, ongeacht de uiteindelijke omvang, voor het gehele jaar op voorhand regelt aangezien de druk om te bezuinigen dan zou kunnen wegvallen. Wel kan hij ermee instemmen dat het tekort wordt gedekt door middel van een voorschot gebasseerd op de BTW-sleutel. De raad besluit aldus. Verder spreekt de raad ook over een richtlijn op het gebied van productaansprakelijkheid en over de sociale gevolgen van technologische veranderingen.