Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00987
29-06-1984
Samenvatting
3 b. Compensatie in verband met afbraak MCB's.
Duitsland wil haar boeren extra compenseren voor het afbreken van de Europese monetair compenserende bedragen, niet alleen voor de producten waarvoor afbraak geldt maar voor alle landbouwproducten. Behalve Nederland en Denemarken heeft geen der lidstaten zich tegen het Duitse voorstel verzet. Lubbers is van mening dat nu wel enigerlei compensatie voor de Nederlandse boeren moet worden geboden. Braks is ontstemd over het door de Europese Raad genomen besluit. Hij bepleit een snel en passend antwoord. Er zullen substantiƫle maatregelen tegen concurrentievervalsing moeten worden genomen.
Lubbers, Van Aardenne, Braks en Ruding zullen overleg voeren over een eventuele extra compensatie voor de Nederlandse boeren.