Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00989
06-07-1984
Samenvatting
3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 3 juli 1984.
De EcoFinraad zal het punt begrotingsdiscipline bespreken. Van Eekelen acht het van groot belang dat de permanente vertegenwoordigers nu snel een tekst verwaardigen waarin de raad zich tot budgetaire zelfdiscipline verbindt. Ruding is van mening dat nu zo spoedig mogelijk een bindende maatregel zal moeten worden getroffen.
Van Eekelen dringt bij bewindslieden aan op het tijdig doorvoeren van EG-richtlijnen, Nederland ligt achter bij de uitvoering van 58 richtlijnen.