Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 e. EG-begroting 1985.
De afspraken die deze week in EG-kader zijn gemaakt over de EG-begrotingen kunnen van invloed zijn op de algemene politieke en financiële beschouwingen. Van den Broek waarschuwt met het parlement in discussie te gaan over mogelijke extra nationale reserveringen voor tegenvallers op de EG-begroting. Dit zal de onderhandelingen in EG-kader immers nadelig beïnvloeden. Vervolgens noemen Van Eekelen en Ruding heel verschillende bedragen. Deetman wordt moedeloos van de discussie. Lubbers onderstreept dat de raad moet worden ingelicht over de inhoud van de afspraken en de wijze waarop de onderhandelingen in Luxemburg zijn verlopen. Tevens moeten er aanbevelingen worden gedaan over de oplossingen en ook de opstelling naar de Tweede Kamer toe. Ruding, Braks en Van Eekelen zullen gezamenlijk een notitie opstellen welke 12 oktober a.s. aan de orde zal worden gesteld.
Zie ook