Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01017
23-11-1984
Samenvatting
3 e. EG-begrotingsdiscipline.
In de Algemene Raad zal gesproken worden over de felle discussies tussen delegaties uit het Europese Parlement en de Ecofin over de begrotingsdiscipline. Van Eekelen meent dat een crisis op dit punt alleen kan worden voorkomen als ook van Nederlandse zijde de bereidheid wordt getoond om terzake in positieve zin een gesprek met het EP te hebben. De problematiek van de niet-verplichte uitgaven mag niet leiden tot een verstoring van de verhoudingen met het Parlement. Van Aardenne meent dat de opstelling van het Parlement ook niet juist is. Er wordt van die zijde een constante opwaartse druk op de uitgavenkant van de begroting uitgeoefend en de verantwoordelijkheid voor inkomsten wordt doorgeschoven naar de lidstaten.