Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01046
21-07-1980
Samenvatting
Bespreking met minister Calvo-Sotelo.
Tijdens het gesprek op 17 juli met de Spaanse bewindsman over de toetredingsonderhandelingen vormden de kwesties van de kalender, de procedure en de bekende verklaring van de Franse president het hoofdonderwerp. Voor wat betreft deze verklaring heeft Van der Klaauw gesteld dat deze niet in Gemeenschapskader was afgelegd of besproken en dus niet officieel relevant. Nederland houdt onverminderd vast aan haar positie dat Spanje welkom is als nieuw lid van de Gemeenschap. Wat betreft het landbouwdossier is het voor de Gemeenschap nu eenmaal moeilijk een positie in te nemen indien niet alle hoofdstukken zijn doorgeexerceerd. Ook de ingrijpende consequenties van toetreding voor het financieel beleid van de EG moeten niet onderschat worden.