Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 12 november 1985.
Van den Broek is het met de minister van Financiën eens dat er een ander voorstel met betrekking op het EMS zal worden geformuleerd. Ruding dringt erop aan dat Lubbers en Van den Broek niet omwille van een verdragswijziging moeten instemmen met een onbevredigende tekst. De integratie is slechts gediend met een goede en in de praktijk ook bruikbare tekst. Daarvoor is nadere studie nodig. Ruding zal hierover nog overleg voeren met Buitenlandse Zaken. Het voorstel ten aanzien van indirecte belastingen zal grote potentiële budgettaire consequenties kunnen hebben. Hierover moet nog een standpunt worden geformuleerd. Braks zal met betrekking tot de problematiek van imitatieproducten een overzicht verschaffen van de geraamde financiële gevolgen. De volgende bijeenkomst van de intergouvernementele conferentie zal worden bijgewoond door Economische Zaken en Financiën voor zover het hen regarderende afspraken betreft.