Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01106
11-01-1985
Samenvatting
2 c. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 8 januari 1985.
Op de bespreking in de Landbouwraad ligt een algemeen voorbehoud aangezien EcoFin later nog moet spreken over de financiering van het landbouwstructuurbeleid. Deze discussie vindt plaats in het kader van het streven naar budgettair discipline. Ruding merkt op dat het niet uitgesloten is dat andere lidstaten in de Landbouwraad zullen proberen de besluitvorming in een andere richting te sturen. Hij verzoekt Braks erop te letten dat de besluitvorming de bespreking in EcoFin-verband niet belemmerd. Braks zegt dat toe. Hij meldt dat de prijsbesluiten die moeten worden genomen nog een moeilijke zaak zullen zijn. Alleen het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn tegen een prijsverhoging.