Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01182
01-11-1976
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen, dd. 1 november 1976.
- Nederland zal tijdens de Ontwikkelingsraad van 8 november de andere delegaties tot een constructieve houding moeten aansporen.
-Mede als voortzittend land, zal men ernaar streven voortgang tot stand te brengen op het gebied van harmonisatie en coördinatie.
- De bijzondere aandacht wordt gevestigd op het onderwerp van EcoFin: verbetering van de interne economische en financiële samenhang in de Gemeenschap, vanwege het grote politieke belang.

Bijlagen:
- Advies Economic Policy Committee
- Hoofdstuk III Rapport Werkgroep Tindemans.