Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01190
15-06-1977
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese Integratie en Associatieproblemen, dd. 15 juni 1977.
- Nederland dient actief deel te nemen aan een evaluatie van de oriëntaties van het in Londen gevoerde economische topoverleg. Dit betekent niet dat deze oriëntaties in EEG-verband zouden moeten worden gehomologeerd; de bedoeling is er een kritische bespreking aan te wijden.
- Het is van politiek belang dat de derde Tripartite Conferentie goed wordt voorbereid. In interdepartementaal verband worden voor algemene discussies interventies opgesteld. Sociale Zaken wenst dat Nederland opnieuw de gedachte lanceert van de oprichting van paritaire sectoriële comité's. De andere departementen brengen dit punt bij gebrek aan communautair overleg liever niet in.
Zie ook