Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X055r_349_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 55r, nr. 333 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Ten eygen Jan Lers wouta z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 260.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb c maken cond allen luden dat wi Jan Berwoutd sone, onsen scoute van Alkemair, oirlof gheven met desen brieve in vryen eyghen te vercopen enen camp landse ligghende inden Veen, di hi van ons ten rechten lienef helt, ende groet es drie made ende eeng hondh luttel mijn ofte meeri, binnen desen landghemercken: op die westside Wouters des Floitiersj land, op die oest side here Gheryt Bertelmeeusk soens land, dat een ende streckende an Hairlemmer wech, dat ander an den Beecsloet; ende gheven Janne voirs. met desen brieve macht enen vryen eyghendom te gheven van desen lande voirscreven van onsen weghen, ende gheloeven dien te waren als men een vri eyghen sculdich es te waren.

In oirconde etc. Ghegheven te Hairleml des vridaghes voir Palmen sonnendach int jaer van XXXVIIIo.

 

Desen brief hevet die Cuser, ende sal van Jan Berewoutsm sone also goet goed ontfaenn in eyghendom alse dit goed was.

[Dienstaantekening:]

Per Iohannemo de Zassenemp et Heynricq heren Dierix sone.

a
L's wout B.
b
Heynn. B.
c
hier ontbreekt wel etc. B.
d
L's wout (sic) B.
e
camplands B.
f
de eerste e door andere hand bovengeschreven B.
g
de eerste e gecorrigeerd in donkerder inkt B.
h
d verbeterd uit t in donkerder inkt B.
i
oftemeer B.
j
lezing onzeker B.
k
B'telmeeus B.
l
Hairlē B.
m
B'ewouts B.
n
ont faen B.
o
Io B.
p
Zassenē B.
q
Heynr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan Berwoudsz., schout van Alkmaar