Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X055r_351_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 55r, nr. 335 (1341 apr.-1342 jan.), naar A.
Opschrift:

Jan Alemmannea.

Een streep door het begin van de tekst.In de marge, door andere hand: R(egistrata), de letter gevat in een cartouche. – Eronder in de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 262.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Jan Alemanne, onsen broeder den bastairt, al dat goed dat Jan Bartoud van ons te liene helt ende ons van him mitten rechte ane bestorven es, wat goede dat et si ende wair dat gheleghen es; dat sal gheduren toit onser weder segghen.

In oirconde etc. Ghegheven toit Durdrechtc op den lesten dach van meye int jaer XXXIXo.

a
Alēmāne, de eerste e onduidelijk B.
b
Heynn. B.
c
Durdr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jan Aalman, bastaardbroer van graaf Willem IV