Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X057v_279_1 B ZH_G_X047r_279_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 57v, nr. 275 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 47r, nr. 271 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Gisebrecht sheren Jans z. van Alblaes.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 164.

Vgl. nr. ZH 51.

Wi Willaema grave etc. maken cond allen ludenb dat wi Ghisebrechte herenc Jans sone van Alblaes ghegheven hebben ende gheven, om menighen ghetrouwen dienst die hi ons ghedaen heeft ende noch doen zal, tien pond Hollandsd tsjaers in den ord die jeghens Drie milen leyt van zestien morghen op die Maze, tuschene des Vlieghers wiel ende den kerc oertf die Ghisebrechtg heeft, te houden van ons ende onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghe te rechten liene; ende waer dat zake dat Ghisebrecht voirs. storve sonder oere so souden dese voirs. tien pond sjaers comen op heren Janne sinen vader voirnoemd in alre manieren alst voirscreven es. Voirt soh willen wi ende gheloven i Ghisebrechte voirs. sine tien pond voirnoemd alle jare voren uyt eer wi of yemant van onsen weghen enich ghelt heffen van desen voirs. oerde.

In orkonde etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintich des dinxendaghes na sinte Jacobs daghe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, Willaemj camerlinc et alios.

a
Will. AB.
b
etc. i.p.v. allen luden B.
c
sheren B.
d
Holl. AB.
e
verbeterd uit op A.
f
lezing onzeker vanwege een correctie A; oerd B.
g
Ghi door andere hand verbeterd uit iets anders, se ontbreekt (mogelijk stond er eerst Egghebrecht) A.
h
of se A.
i
hier d B.
j
Will. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gijsbrecht heer Jansz. van Alblas