Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Socialistische Unie

Naam partij Socialistische Unie
Bronnen De geschiedenis van de Socialistische Unie is onderwerp geweest van een artikel van de hand van Zondergeld. Ook Leijser en in mindere mate Denekamp besteden aandacht aan de partij. Archiefmateriaal over de SU is schaars. Er is geen partijarchief aangetroffen. De archieven van Meijers-Kehrer en Houwaard bevatten vrij weinig informatie. De Stem en Nieuwe Wereld vormen het belangrijkste primaire bronnenmateriaal. Hierin zijn onder meer het verkiezingsprogramma, het organisatiestatuut en de beginselverklaring opgenomen. In de overige media is de partij over het algemeen genegeerd (met uitzondering van De Waarheid, die uiterst kritisch tegenover de partij stond). De partij staat niet ingeschreven in het verenigigenregister van het ministerie van Justitie.
Programma Beginselverklaring, Beginselverklaring van de Socialistische Unie Nederland, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Statuten , Rotterdam
Boeken Paul Denekamp [e.a.], Ontwapenend. Geschiedenis van 25 jaar PSP [1957-1982] (Amsterdam 1982)
P. Denekamp, Van SDAP naar PvdA. Hoe groot was het verlies? [doctoraalscriptie UvAmsterdam] (Amsterdam 1982)
Ron Leijser, PSP. Socialisme zonder atoombom. Een onderzoek naar ontwikkelingen in de marge van de Nederlandse sociaal-democratie 1945-1965 (Bussum 1976)
Artikelen G.R. Zondergeld, 'Linkse dissenters in de Koude Oorlog: de Socialistische Unie (1950-1957)', in:E.K. Grootes en J. den Haan (red.) Geschiedenis, godsdienst, letterkunde. Opstellen aangeboden aan S.B.J. Zilverberg (red. E.K. Grootes en J. den Haan) (Roden 1989) 240-249
Periodiek 'n Andere Kijk. Tijdschrift voor andersdenkenden [ca. 1954-]
De Stem. Orgaan van de Socialistische Unie [1950 (18 mrt.-7 okt.)]
Voortgezet als Nieuwe Wereld.
Nieuwe Wereld. Orgaan van de Socialistische Unie [1950 (21 okt.)-1957]
Voortzetting van De Stem.
Brochures Beginselverklaring van de Socialistische Unie Nederland
De 'socialistische' Unie. In dienst van de Amerikanen [CPN-brochure] (Amsterdam 1952)
Archieven C. Houwaard, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Vooral van belang voor de verhouding tussen de Socialistische Unie en verschillende vredesbewegingen. Voor de interne ontwikkelingen in de Socialistische Unie minder bruikbaar.
 
Hedwig Meijers-Kehrer, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Correspondentie, notulen vergaderingen van de Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering , de Socialistische Unie en verschillende vredesbewegingen.