Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Socialistische Unie

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Socialistische Unie
Afkorting SU
Periode 1950 (5 maart) - 1957
Karakteristiek De SU was gedurende de heetste jaren van de Koude Oorlog de enige politieke partij die zich op een principieel pacifistisch standpunt stelde. Totale internationale ontwapening, te beginnen in Nederland, was de voornaamste doelstelling. Eind 1950 sloot de uit de Oude SDAP voortgekomen Socialistische Beweging zich aan bij de SU. Nadat de Derde Weg de SU voorbijstreefde in populariteit voerde de partij een zwalkend beleid.
Zie ook: Pacifistisch Socialistische Partij, Oude SDAP-Vooruitstrevende Partij voor de Wereldregering
Verkiezing
(details)
Provinciale Staten, 1950
Tweede Kamer, 1952
Gemeenteraad, 1953
Provinciale Staten, 1954
(details over de verkiezingen)
Personen C. Houwaard (Redacteur partijblad)
Hendrik Johannes Lankhorst (Kandidaat Provinciale-Statenverkiezingen)
Wim H. Meijer (Secretaris)
Hedwig Meijers-Kehrer (Bestuurslid)
Dik A. Noordewier (Voorzitter)
ir. Carlos Pronk (Voorzitter)
Gerrit Roorda (Bestuurslid)
ir. Piet Schut (Bestuurslid)
Bronnen
(details)
De geschiedenis van de Socialistische Unie is onderwerp geweest van een artikel van de hand van Zondergeld. Ook Leijser en in mindere mate Denekamp besteden aandacht aan de partij. Archiefmateriaal over de SU is schaars. Er is geen partijarchief aangetroffen. De archieven van Meijers-Kehrer en Houwaard bevatten vrij weinig informatie. De Stem en Nieuwe Wereld vormen het belangrijkste primaire bronnenmateriaal. Hierin zijn onder meer het verkiezingsprogramma, het organisatiestatuut en de beginselverklaring opgenomen. In de overige media is de partij over het algemeen genegeerd (met uitzondering van De Waarheid, die uiterst kritisch tegenover de partij stond). De partij staat niet ingeschreven in het verenigigenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties afbeelding1
afbeelding2
programma1
statuten1