Informatie over de bronnen

 
English | Nederlands

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Informatie over de bronnen bij Politie-Partij

Naam partij Politie-Partij
Bronnen Aan de Politie-Partij is tot dusverre nog geen aandacht geschonken in de historiografie. In het overzichtswerk van Van 't Riet worden wel enige alinea's gewijd aan de verschillende politiebonden. Archiefmateriaal met betrekking tot de Politie-Partij is bijzonder schaars. De belangrijkste bron voor onderzoek zijn twee periodieken: De Nederlandsche Politie, orgaan van de Algemeene Nederlandsche Politiebond en De Politiebode, het blad van de Bond van Gemeente-Politiebeambten. In dit laatste blad werd de Politie-Partij fel bestreden, terwijl De Nederlandsche Politie min of meer als spreekbuis van de beweging fungeerde.
Programma (Onbekend)
Statuten
Boeken Frank van Riet, T' Uwen dienst. De geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog (Schiedam 1995)
Periodiek De Nederlandsche Politie. Orgaan van de Algemeene Nederlandsche Politiebond [1895-1941]
De Politiebode. Orgaan van den Bond van Gemeente-Politiebeambten in Nederland [1902-1940]
Verkiezingscourant Politie-Partij [1918]
Eén exemplaar op het IISG.
Archieven Pamflettenverzameling H 530.177, Gemeentearchief Amsterdam
Pamflet. [* * *]