Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Politie-Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Politie-Partij
Periode 1918 (21 februari) -
Karakteristiek De Politie-Partij was een belangenpartij voor politiepersoneel, in 1918 met het oog op de verkiezingen onder het nieuwe stelsel van evenredige vertegenwoordiging opgericht.
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
(details over de verkiezingen)
Personen A.L. van Beusekom (Lijsttrekker)
P.J. Dammers (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
E. Dozy (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
W.L.H. Köster Henke (Bestuurslid)
Gerrit Jan Pieter Albert Thomson (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Aan de Politie-Partij is tot dusverre nog geen aandacht geschonken in de historiografie. In het overzichtswerk van Van 't Riet worden wel enige alinea's gewijd aan de verschillende politiebonden. Archiefmateriaal met betrekking tot de Politie-Partij is bijzonder schaars. De belangrijkste bron voor onderzoek zijn twee periodieken: De Nederlandsche Politie, orgaan van de Algemeene Nederlandsche Politiebond en De Politiebode, het blad van de Bond van Gemeente-Politiebeambten. In dit laatste blad werd de Politie-Partij fel bestreden, terwijl De Nederlandsche Politie min of meer als spreekbuis van de beweging fungeerde.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties xxx