Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Harm Kolthek jr.

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Harm Kolthek jr.
Geslacht man
Geboren Westerbroek, 10-4-1872
Overleden Groningen, 19-1-1946
Beroepsachtergrond: Smid en drukker.
Partijfuncties Voorzitter Revolutionair-Socialistisch Comité 1918. Lijsttrekker Socialistische Partij verkiezingen Tweede Kamer 1918, 1922 en 1925. Voorzitter bestuur SP 1918-1919. Lid Tweede Kamer SP 1918-1922. Secretaris bestuur SP 1919-1924. Voorzitter Recht en Vrijheid 1931-1941. Lijsttrekker Recht en Vrijheid verkiezingen Tweede Kamer 1933. Lid gemeenteraad Groningen Recht en Vrijheid 1931-1940. Lid Provinciale Staten Groningen Recht en Vrijheid 1935-1941.
Overige functies Drukker en redacteur De Arbeider 1893- . Correspondent De Vrije Socialist. Redacteur Recht voor Allen 1901-1925, De Telegraaf 1914-1918, Groninger Courant 1931-1937. Secretaris NAS 1907-1913. Lid Bond tot Hervorming Grondeigendom 1926-1931. Redacteur Recht en Vrijheid en Ons Erfdeel 1931-1941.
Relevante publicaties Van Kolthek o.a.: Wat wij zoeken. Een woord aan de arbeiders in 't algemeen en aan de geloovigen arbeiders in 't bijzonder (Diepenveen 1910); Weg met het koningschap! (Enschede [ca. 1910]); De SDAP in Nederland (z.pl. z.j.); De geestelijke burgerwacht (z.pl. z.j.); Revolutie en geweld (z.pl. 1921); Militairisme, socialisme en Roode legers ([Amsterdam] 1921); Recht en Vrijheid. Wat zij wil en hoe zij 't wil. Radioverkiezingsrede (Sappemeer 1932); Pro en contra. Georgisme of liberalisme. Belangrijke polemiek tusschen de heeren Mr. Belinfante en H. Kolthek in de weekbladen 'De Vrijheid' en 'Recht en Vrijheid' over politieke en economische vraagstukken van actueel belang voor dezen tijd (Groningen 1934); 1870-1939. Met den democratischen sneltrein naar twee katastrophale wereldoorlogen. En nu naar democratie? (Almelo 1945). Over Kolthek: lemma door Frans Becker in BWSAN I.
Bijbehorende partijen Recht en Vrijheid (Lijsttrekker)
Socialistische Partij (Lijsttrekker)