Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Socialistische Partij

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

Officiële naam Socialistische Partij
Afkorting SP
Andere benamingen Kolthek-partij, Sociale Partij
Periode 1918 (10 februari) - 1925
Karakteristiek Ontstaan uit het NAS kan de SP worden beschouwd als de partij die in de jaren 1918-1925 de libertair-socialistische en syndicalistische stromingen op parlementair vlak probeerde te vertegenwoordigen. De invloed van de CPH binnen het NAS groeide begin jaren twintig zodanig dat de met de SP verwante minderheid het NAS verliet en het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond oprichtte. De SP wierp zich op als vertegenwoordiger van de nieuwe vakbond.
Zie ook: Revolutionair Socialistische Partij
Verkiezing
(details)
Tweede Kamer, 1918
Gemeenteraad, 1919
Provinciale Staten, 1919
Tweede Kamer, 1922
Gemeenteraad, 1923
Provinciale Staten, 1923
Tweede Kamer, 1925
Gemeenteraad, 1927
(details over de verkiezingen)
Personen Willem Collé (Gemeenteraadslid)
Hijman Croiset (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Willem Havers (Voorzitter)
Foeke Kamstra (Gemeenteraadslid)
Harm Kolthek jr. (Lijsttrekker)
Bernardus Lansink jr. (Medeoprichter)
Johannes Bernardus Meisner (Secretaris)
Johannes Mooij (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Johannes Hendricus Eusebius Roebers (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)
Bronnen
(details)
Er is nauwelijks studie verricht naar de Socialistische Partij. Feitelijk gaan alleen Altena en Eekman en Pieterson zeer beknopt in op de partij. De Winters studie handelt vooral over Koltheks rol in het NAS. Ook wat primair bronnenmateriaal betreft is de situatie niet zeer florissant. Van de hand van Kolthek (en ook van andere partijleden) zijn enige brochures verschenen, terwijl ook het blad Recht voor Allen geraadpleegd kan worden. Archiefmateriaal is er echter nauwelijks. De hier genoemde archieven zijn alle van beperkt belang. In de pers is spaarzaam aandacht besteed aan de SP. Ook in het NAS-blad De Arbeid komt de SP weinig aan de orde. De SP staat niet ingeschreven in het verenigingenregister van het ministerie van Justitie.
 
(gedetailleerde informatie over de bronnen)
Illustraties programma1