Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967

 
English | Nederlands

Willem Havers

Ga naar het overzicht van de partijen| Ga naar het overzicht van de personen| Zoek

naam Willem Havers
Geslacht man
Geboren Dordrecht, 20-9-1865
Overleden Den Haag, 28-10-1946
Beroepsachtergrond: Zetter in Den Haag. Werkzaam bij coöperatieve bakkerij de Volharding sedert 1893.
Partijfuncties Voorzitter afdeling Sociaal-democratische Bond Den Haag 1893- . Kandidaat werkliedenkiesvereniging Ontwikkeling gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 1901. Lid SDAP 1902. Medeoprichter Socialistenbond 1908-1913. Kandidaat Socialistische Partij verkiezingen Tweede Kamer 1922. Voorzitter bestuur Socialistische Partij 1919-1924. Kandidaat Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement verkiezingen Tweede Kamer 1925.
Overige functies Redacteur De Bakkersbode 1895-1898. Redacteur Haagsche Werkmansbode 1902-1904. Redacteur De Klok 1907-1913. Lid hoofdbestuur vrijdenkersvereniging De Dageraad 1901-1920. Voorzitter De Dageraad 1909-1920. Redacteur De Vrije Gedachte 1914-. Voorzitter De Dageraad afdeling Den Haag (dissident) 1921-1923 en 1927-1934.
Relevante publicaties Van Havers o.a.: De handschoen opgeraapt!: eene poging om de Vrijdenkers in Nederland te mobiliseeren ... (Amsterdam 1914); Open brief aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en aan het Nederlandsche volk over de onzedelijkheid in den Bijbel (Rotterdam 1930). Over Havers: lemma door Bert Altena in BWSAN.
Bijbehorende partijen Socialistische Partij (Voorzitter)
Kiesvereeniging Vrijdenkers naar het Parlement (Kandidaat Tweede-Kamerverkiezingen)