Databank sport

 
English | Nederlands

Noord-Centrale Voetbalbond

Naam Noord-Centrale Voetbalbond
Plaats Zwolle
Provincie Overijssel
Begindatum 6 oktober 1906 (oprichting)
Einddatum
Koninklijk Besluit 22 maart 1922 no. 52
Doelstelling

De bevordering van het voetbalspel in noordelijk en westelijk Overijsel, zuidelijk Drente en die gedeelten van Friesland en Gelderland, welke hem door den Nederlandschen Voetbalbond worden toegewezen.

Werkingsgebied Regionaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

Officieel orgaan
 • Sportkroniek
  sep. 1910 - juli 1922
 • Oostelijk sportblad De IJsselstreek
  okt. 1921 - sep. 1927
 • Oostelijk Sportblad: weekblad voor openluchtsport en lichamelijke opvoeding
  sep. 1927 - sep. 1938
 • De oostelijke sportbode. Ge├»llustreerd weekblad voor het oosten
  juni - sep. 1934
 • Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
  1940
Verantwoording gegevens

Inventaris archief van de KNVB, p. 36 (noot 49).

Het Sportblad 6 dec. 1906, p. 17 (instelling competitie en deelnemers).

Het Sportblad 18 juli 1907, p. 2 (erkenning N.V.B. van N.C.V.B.).

Voetbal-almanak 1907-1908, p. 128 (ledenlijst).

Sportkroniek 27 sep. 1910, p. 215 (officieel orgaan).

Sportkroniek 3 okt. 1911, p. 187-188 (historie bij eerste lustrum).

Sportkroniek 17 okt. 1911, p. 216-217 (vervolg historie).

Sportkroniek 10 okt. 1916, p. 240-241 (historie bij 10-jarig bestaan).

Sportkroniek 13 juli 1921, p. 31 (O.M. met eindstanden).

De IJsselstreek 10 jan. 1922, p. 3 (oprichting 6-10-1906 en rechtsgebied).

Bijvoegsel Staatscourant 9-10 juni 1922 no. 111 (KB; no. 997; oprichting en zetel).

Sportkroniek 13 juli 1922, p. 870 (laatste O.M. van de N.C.V.B.).

Oostelijk sportblad 1 sep. 1931, p. 6 (oprichting 6-10-1906; 8 clubs bijgekomen in 1930-1931).

Oostelijk sportblad 12 okt. 1937, p. 17 (oprichtingsdag 7 okt.).

Opmerkingen

Artikel Voetbal in Noord Overijsel: "Reeds lang had zich in Noord Overijsel de behoefte doen gevoelen naar degelijke oefening der lagere elftallen. In de eerste plaats te Kampen, vooral na ’t verliezen van de Zandberg was de ware voetballust ver te zoeken. Het plan een competitie op te richten, die hier in verandering zou kunnen brengen stuitte verleden jaar af op ’t samengaan van Z.A.C. en Z.V.V. Dit seizoen was echter ’t succes dubbel. Een “Noord-Overijselsche-Competitie” kwam tot stand met twee afdeelingen. In de eerste spelen Z.A.C. 2; Quick 2 (Kampen); Velocitas (Kamper Gymnasium) en Volharding (Zwolle). In de tweede afdeeling: Z.A.C. 3; Velocitas 2; Prins Hendrik (Zwolle) en Celeritas (Kamper H.B. School)."; Het Sportblad 6 dec. 1906, p. 17.

 

In 1907 bepaalde de N.V.B. het volgende: "De N.C.V.B. mag werkzaam zijn in Drenthe en Noord-Overijsel met dien verstande, dat zoodra zich in Noord-Drenthe, Assen inbegrepen of in Noord-Overijsel een andere bond vestigt of daarin wenscht te werken, de N.V.B. de grensregeling nader zal vaststellen, zonder dat daarvoor tot den afloop van het contract behoeft te worden gewacht."; Het Sportblad 25 juli 1907, p. 1.

 

Opgericht op 7 okt. 1906 te Steenwijk door afgevaardigden van Meppel, Steenwijk en Forward (Frederiksoord); Sportkroniek 3 okt. 1911, p. 187.

Volgens de statuten van 1922 werd de Bond opgericht op 6 okt. 1906 te Steenwijk.

 

In 1928 werd het rechtsgebied van de N.C.V.B. opnieuw vastgesteld na de erkenning van de Drentsche V.B. De grens werd bepaald langs Frederiksoord, Hoogeveen, Ommen, Raalte, Olst of Wijhe; Coevorden e.o. naar Drenthe en Olst behoorde al een jaar of zes tot de Gld. V.B. De Bond telde door deze herschikking nog 20 clubs; Sportkroniek 27 sep. 1928, p. 1213.

 

In 1934 wilde de N.C.V.B. een zaterdagmiddag-competitie instellen; Oostelijke sportbode 11 sep. 1934, p. 11.