Databank sport

 
English | Nederlands

Drentsche Voetbalbond

Naam Drentsche Voetbalbond
Provincie Drenthe
Begindatum 3 januari 1926 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Provinciaal
Soort sport Voetbal
Levensbeschouwing Neutraal
Relaties
 • Aangesloten bij

  K.N.V.B.

 • Fusie van

  Veenkoloniale Voetbalbond

  Zuid-Drentsche Voetbalbond 

Officieel orgaan
 • Sportblad voor noordelijke provinciĆ«n
 • Provinciale Drentsche en Asser Courant
  1936
Verantwoording gegevens

Nieuwsblad van het Noorden 8 dec. 1925 (fusie Veenk.V.B. en Zuid-Dr. V.B.).

Sportblad nrd. prov. 27 juli 1926, p. 253 (constitutie en leden).

Sportkroniek 29 juli 1926, p. 884 (toetreding clubs uit Gron. V.B. en N.C.V.B.).

Sportblad nrd. prov. 20 sep. 1927, p. 368 (officieel orgaan).

Sportkroniek 6 jan. 1936, p. 20 (historie bij 10-jarig bestaan).

Inventaris archief KNVB, p. 39.

 

Opmerkingen

In dec. 1925 werden fusiebesprekingen tussen de Veenkoloniale Voetbalbond en de Zuid-Drentsche Voetbalbon gehouden om tot een Oost Drentschen Voetbalbond te komen; Sportblad nrd. prov. 1 dec. 1925, p. 536; Nieuwsblad van het Noorden 8 dec. 1925 en Sportkroniek 15 dec. 1925, p. 561.

 

Op 27 juni 1926 besluit om de Bond voor gehele provincie te laten gelden; Sportblad nrd. prov. 6 juli 1926, p. 205.

 

In 1928 werd het rechtsgebied vastgesteld als de gehele provincie Drenthe behalve het stuk benoorden Roden, De Punten, Nieuw Buinen (Gron. V.B.) en ten zuiden Frederiksoord, benoorden Hoogeveen-Overijsselse grens (N.C.V.B.); Nieuwsblad van het Noorden 17 sep. 1928, p. 5.