Databank sport

 
English | Nederlands

Achilles

Naam Achilles
Opmerkingen over naam Voluit Christelijke voetbalvereeniging Achilles. Vanaf nov. 1940 Achilles E.
Plaats Enschede
Provincie Overijssel
Begindatum 13 juni 1924 (oprichting)
Einddatum
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Landelijke bond
  • C.N.V.B. (1932-1940)
Regionale bond
  • Enschedesche Voetbalbond (-1932)
  • Afdeling Twente (1940)
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Naam: VVV, p. 118.

De IJsselstreek 15 sep. 1925, p. 10 (chr. ver. Achilles te Enschede; T.V.B.).

Lichaamsoefening 7 okt. 1925, p. 4 (plaats; christelijk).

Lichaamsoefening 1 sep. 1932, p. 398 (bij oprichting C.N.V.B. Afd. Twente).

De C.N.V.B.-er 28 juni 1939, p. 5 (15-jarig bestaan).

De C.N.V.B.-er 8 nov. 1939, p. 7 (adreslijst Afd. Twente).

Sportkroniek 4 nov. 1940, p. 779 (registratie clubnaam; Onderafd. Twente).

Dagblad van het Oosten 14 nov. 1941, p. 4 (Afd. Twente zaterdag).

Bos, Twentse ros, p. 28 en 58.

Site C.V.V. Achilles Enschede (clubhistorie).

Opmerkingen

Achilles E. was geregistreerd als 87 - 1940.

 

In 1925 gaf de T.V.B. door aan de Chr. voetbalvereen. Achilles te Enschede dat er geen zaterdagmiddag-competitie kon worden ingesteld door geringe aanmelding; De IJsselstreek 15 sep. 1925, p. 10.