Databank sport

 
English | Nederlands

T.H.E.O. ('T Haantje En Omstreken)

Naam T.H.E.O. ('T Haantje En Omstreken)
Plaats 't Haantje
Provincie Drenthe
Begindatum april 1936 (eerste vermelding)
Einddatum december 1942 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Drentsche Voetbalbond (1936-1940)
  • Afdeling Drenthe (1940-1942)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 30 apr. 1936, p. 562 (registratie clubnaam; Dr. V.B.).

Jaarverslag van den Dr. V.B. 1935-1936 (toetreding).

Nieuwsblad van het Noorden 12 sep. 1936, p. 15 (indeling Dr. V.B. Zuid 4 B).

Jaarverslag van den Onderafd. Drente 1940-1941 (eindstanden).

Sportkroniek 18 dec. 1941, p. 1082 (verval clubnaam door royement; Afd. Drente).

Jaarverslag van den Afd. Drente 1941-1942 (royement wegens schuld).

Opmerkingen

Theo was geregistreerd als 35 - 1936.

 

Bij royement geen registratienummer genoemd.

 

De club is blijkbaar op 18 aug. 1947 heropgericht; VVV, p. 94.