Databank sport

 
English | Nederlands

Gieterveen

Naam Gieterveen
Plaats Gieterveen
Provincie Drenthe
Begindatum juli 1935 (eerste vermelding)
Einddatum oktober 1937 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Drentsche Voetbalbond (1935-1937)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Sportkroniek 25 juli 1935, p. 884 (registratie clubnaam; Dr. V.B.).

Sportkroniek 14 okt. 1937, p. 1228 (overname K.N.V.B. royement door Dr. V.B.).

Sportkroniek 21 feb. 1938, p. 246 (verval clubnaam door royement).

Opmerkingen

Dit Gieterveen was waarschijnlijk een fusieclub (met Nieuwediep ?); Sportkroniek 25 juli 1935, p. 884.

 

In okt. 1937 nam de K.N.V.B. het royement van Gieterveen over van de Drentsche V.B.; Sportkroniek 14 okt. 1937, p. 1228.

 

Gieterveen was geregistreerd als 59 - 1935; Sportkroniek 21 feb. 1938, p. 246 (verval clubnaam door royement).