Databank sport

 
English | Nederlands

[Gymnastiekvereeniging] S.S.S.

Naam [Gymnastiekvereeniging] S.S.S.
Plaats Emmer-Compascuum
Provincie Drenthe
Begindatum 1938 (eerste vermelding)
Einddatum (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1938)
Regionale bond
  • Turnkring Drenthe (1938)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Jaarboek K.N.G.V. 1938, p. 14 (toetreding en Kring).

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 76 (Kring Drenthe).