Databank sport

 
English | Nederlands

Rolde

Naam Rolde
Plaats Rolde
Provincie Drenthe
Begindatum oktober 1925 (eerste vermelding)
Einddatum december 1925 (laatste vermelding)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Regionale bond
  • Groninger Voetbalbond (1925)
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

O.M. van den Gron. V.B. 23 okt. 1925 (toetreding).

O.M. van den Gron. V.B. 30 okt. 1925 (adreslijst).

Sportblad voor noordelijke provinciën 3 nov. 1925, p. 475 (Gron. V.B.).

O.M. van den Gron. V.B. 23 dec. 1925 (terugtrekking uit competitie).