Databank sport

 
English | Nederlands

[Gymnastiekvereeniging] Sparta

Naam [Gymnastiekvereeniging] Sparta
Plaats Gieten
Provincie Drenthe
Begindatum 20 februari 1907 (oprichting)
Einddatum (laatste vermelding)
Koninklijk Besluit 19 juli 1915 no. 43
Doelstelling

De bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van belangstelling in de gymnastiek.

Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Gymnastiek
Landelijke bond
  • K.N.G.V. (1908)
Regionale bond
  • Noordergewest (1916)
  • Turnkring Drenthe
Levensbeschouwing Neutraal
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 2 sep. 1915 no. 204 (KB; no. 954; oprichting).

Jaarboekje N.G.V. 1916, p. 34 (gewest, oprichting en toetreding).

Heijnen, Overzicht 1868-1917, nr. 498.

Het Turnblad 24 dec. 1925, p. 410 (plaats en Gewest).

Jaarboek K.N.G.V. 1936, p. 67 (Kring Drenthe).

Het Turnblad 20 jan. 1939, p. 12 (plaats).

Jaarboek K.N.G.V. 1939, p. 76 (Kring Drenthe).

Het Turnblad 5 juli 1940, p. 104 (plaats).

Het Turnblad 18 juli 1941, p. 119 (plaats en Kring).